Body, mind and spirit

Asenath Yoga

Click here to edit subtitle

Contact / Nieuwsbrief

Via onderstaand formulier kun je contact opnemen wanneer je

- je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief
- een vraag hebt.

- of je wilt opgeven voor een (proef)les of evenement.
Dit alles kan uiteraard ook telefonisch of per mail.

Volg ons op Facebook en Instagram.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Asenath Yoga, gevestigd aan de Boven Westerdiep 170 te Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Asenath Yoga h/o Yanini

Postadres:

Sarastraat 40

9641 HS Veendam

KvKnr: 02069120

BTWnr: NL110812025B01

Paula Kuiper is de Functionaris Gegevensbescherming van Asenath Yoga h/o Yanini. Paula is te bereiken op asenathyoga@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Asenath Yoga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lokatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

Asenath Yoga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze afspraken en of les of cursus dagen dagen
 • Asenath Yoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Asenath Yoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Asenath Yoga) tussen zit. Asenath Yoga gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen om gegevens automatisch te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Asenath Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens voor facturering: tot 7 jaar (belastingdienst) na de factuur, (consulten,studenten, gastbezoeker demonstratie avonden en of lezingen).
 • Contactgegevens voor correspondentie: tot 1 jaar na het laatst “schriftelijke”contact.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Asenath Yoga verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Asenath Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Asenaht Yoga gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Healing Medium Kor Kuiper gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van het sturen van een e-mail naar asenathyoga@gmail.com met daarin nieuwe, gewijzigde gegevens of het verzoek om verwijdering. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerde email via asenathyoga@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Asenath Yoga zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, op uw verzoek reageren, en wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Asenath Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Asenath Yoga via asenathyoga@gmail.com

Contact Information

Asenath Yoga

Paula Kuiper

06 38 33 30 51


Boven Westerdiep 170
9641 LM Veendam